Ile kosztuje metr sześcienny betonu? – beton B20 i jego właściwości

B10, B15, jak i B20 to trzy najbardziej popularne typy zwykłych betonów, które stosuje się powszechnie podczas budowy domów mieszkalnych. Najbardziej uniwersalnym, a przy tym mającym najszerszą możliwą gamę zastosowania, jest beton B20. W poniższym tekście postaramy się przybliżyć jego właściwości i cenę.

Co to jest beton?

Beton to jeden spośród najbardziej popularnych materiałów do budowy. Jego skład to mieszanka kompozytowa (kruszywo i spoiwo cementowe) i woda. Ilość i rodzaj składników, ustala się dzięki przeprowadzeniu analizy, jak i dokładnych wyliczeń laboratoryjnych. Wszystko to po to, aby móc otrzymać surowiec mający najlepsze właściwości: oczekiwaną wytrzymałość, mrozoodporność czy też wodoszczelność.

Z betonu wykonuje się fundamenty, schody i stropy, czyli inaczej elementy nośne dla budynków, dlatego powinien znosić duże obciążenia i to przez wiele lat. Jego najważniejszą cechę stanowi wytrzymałość, na którą stosunkowo największy wpływ, będzie mieć procentowa zawartość cementu, jak i wskaźnik wodno-spoinowy – im większe ilości spoiwa i mniej wody, tym beton stanie się mocniejszy. Inną istotną cechą będzie jego trwałość – musi on być odporny na uderzenia, agresywne środowisko w wodach gruntowych, czy też na mróz.

Jakie można wyróżnić rodzaje betonu?

Jeśli weźmiemy pod uwagę objętościową gęstość betonu, możemy wyróżnić trzy jego rodzaje:

  • lekki, mający gęstość objętościową od 800 do 2000 kg/M3,
  • zwykły, mający gęstość objętościową od 2000 do 2600 kg/m3,
  • ciężki, mający gęstość objętościową wyższą, aniżeli 2600 kg/m3. 

Beton w wersji lekkiej, wykonuje się głównie z lekkich kruszyw, nie tylko tych o naturalnym pochodzeniu (pumeks czy tuf wulkaniczny), ale też sztucznych (algoporyt czy żużel wielkopiecowy spieniony).

Celem wyprodukowania zwykłego betonu, stosuje się naturalne łamane kruszywa: kamień bazaltowy, żwir, piasek, jak również porowate sztucznego pochodzenia: wermikulit, perlitoporyt i keramzyt, jak również naturalne porowate, jak chociażby węglanoporyt. 

Beton ciężki wytwarza się ze specjalnych kruszyw, zwykle barytowych albo manganowych. Jego zastosowanie jest dosyć nietypowe. Z uwagi na to, iż można wykonywać z niego zbiorniki na odpady radioaktywne, używa się go jednostkach o charakterze naukowo-badawczym, szpitalach onkologicznych i w elektrowniach atomowych. Stosuje się go również w roli osłony biologicznej, która osłabia skutecznie jonizujące promieniowanie.

Beton B20 i jego kompleksowe właściwości

B20 to rodzaj zwykłego betonu. Parametry, którymi winien się odznaczać to:

  • wytrzymałość na ściskanie: min. 20 MPa po 28-dniowym dojrzewaniu (na sześciennej próbce),
  • gęstość w suchym stanie: 2000 do 2600 kg/m3. 

Po tym, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, zostało wprowadzonych wiele zmian w zakresie oznaczenia klasy wytrzymałości betonu. Dawne oznaczenie B20, został zastąpiony przez symbol C16/20. Jak można rozszyfrować tenże skrót? C jest symbolem zwykłego betonu, zaś liczby 16 i 20 odnoszą się bezpośrednio do wytrzymałości minimalnej, wyrażanej w MPa, którą beton wykazuje na walcowej próbie i na sześcianie. Testy przeprowadza się w obydwu wypadkach, po upłynięciu 28 dni.

Beton B20 ma wiele możliwości zastosowania. Po pierwsze, jest używanej powszechnie celem budowy domów i to na wszystkich etapach pracy. Idealnie sprawdza się podczas wylewania płyt fundamentowych i fundamentów. Używany jest także celem budowania stropów, schodów, tarasów, wieńców, nadproży, słupów, czy ścian. To, czy będzie mógł zostać użyty w wybranym projekcie, zależne jest od różnych czynników, takich jak rodzaj gruntu czy przewidziane obciążenie na wybrany element budowy.

Beton typu B20 stanowi mieszankę powszechnie używaną w budownictwie, dlatego też nierzadko na internetowych portalach, możemy się natknąć na wskazówki odnośnie tego, jak uzyskać takie tworzywo w domowych warunkach, z użyciem betoniarki. Budowa domu jest inwestycją na wiele lat, nie warto więc ryzykować i lepiej skorzystać ze specjalistycznej wytwórni betonu, która wytworzy go w profesjonalny sposób, z użyciem skomputeryzowanych maszyn.

Zwykły beton, a tym bardziej ten typu B20, jest powszechnie stosowanym materiałem w budownictwie wodnym, podziemnym i naziemnym. Jest prosty w obróbce, zatem można go bez trudu dopasowywać do wymogów wybranej budowy, np. dzięki użyciu specjalistycznej domieszki. Dzięki temu, iż ma wiele zalet, takich jak chociażby możliwość przybierania różnych kształtów, długowieczność i wysoką wytrzymałość, jego popularność pośród użytkowanych w budownictwie surowców, każdego roku wzrasta.

Beton B20 – cena

Beton B20 to beton towarowy, zatem jego cena uzależniona jest od wybranej betoniarni. Raczej nie możemy liczyć na przydomową produkcję mieszanki o tak dużej wytrzymałości, gdyż i tak się to nie uda, zaś biorąc pod uwagę zastosowanie ważne jest, aby jakość była jak najwyższa.

Koszty jednego metra sześciennego betonu typu B20 to zwykle przedział 235-270 złotych netto. Na ogół możemy zamówić nie mniej, aniżeli 6m3, czyli jest to koszt minimum 1400 złotych.

Wartość brutto będzie oczywiście większa. Różnorodni producenci kwalifikują różnie sprzedaż. Zwykle na surowiec budowlany, stawką obowiązującą jest 23%, ale jeżeli potraktować chociażby dojazd jako usługę budowlaną, to będzie można już zastosować stawkę VAT, która równa jest 8%.

Za co jeszcze trzeba będzie zapłacić?

Nie są to wszystkie koszty, które trzeba ponieść, nabywając beton typu B20. Cena mieszanki to jedno, zaś jej transport liczy się osobno.

I tak, za wynajęcie auta typu gruszka, trzeba zapłacić około 4 złotych za każdy z przejechanych kilometrów (doliczając często również powrotną drogę). Przy wybranych objętościach mieszanki, przedsiębiorstwa mnożą stawkę przejazdową przez ilość metrów sześciennych. Inni zaś doliczają opłatę za pozostałą przestrzeń w środki gruszki. Zobacz: Ile kosztuje gruszka betonu?

Po dojechaniu na budowę, mamy zwykle standardową ilość czasu na poczet rozładunku. Jeżeli trzeba będzie poczekać, związane to jest z opłatami dodatkowymi.

Jeśli auto nie może podjechać wprost do miejsca wylewki betonowej, trzeba będzie użyć pompy do betonu. Może ona zostać zamontowana już na aucie transportowym, albo też można ją wypożyczyć jako osoby sprzęt. W tym drugim wypadku, rozliczenie oparte może być o czas używania, przepompowaną objętość, długość dotyczącą wysięgnika, albo też kombinację wymienionych kwestii.

Zatem musimy mieć zawsze na uwadze, iż nabywając beton typu B20, cena mieszanki nie będzie jedyną, którą musimy zapłacić za całość transakcji.