Beton – czym jest, rodzaje, sposób pozyskiwania, klasy, wytrzymałość, ile kosztuje gruszka betonu

beton z gruszki

Różnica pomiędzy najzwyklejszym betonem z gruszki, a tym betonem, który odznacza się odmiennym zastosowaniem jest zdecydowanie zauważalna. Mówimy tutaj o jego cenie i przeznaczeniu. Innego rodzaju właściwości i przeznaczenie będzie mieć beton wodoszczelny od betonu szybko wiążącego. W poniższym artykule zostaną zawarte najważniejsze informacje na temat betonu, jak i jego szacunkowej ceny.

Czym jest beton?

Zwykły beton powstaje na skutek wiązania, jak i twardnienia specjalnej mieszanki betonowej (mieszanina spoiwa, wody, kruszywa, jak i innych dodatków i domieszek).

Kruszywa mogą być nie tylko naturalne (żwir, piasek), ale.takze sztuczne (przykładowo keramzyt). Domieszki, jak i dodatki odpowiadają za poprawianie właściwości betonowych mieszanek i betonów, przykładowo zwiększają wodoszczelność, mrozoodporność, opóźniają procesy wiązania, czy zwiększają urabialność.

Celem wyprodukowania betonu nie można zastosować wody mineralnej, zanieczyszczonej (rzecznej, ściekowej), czy też morskiej. Bez przeprowadzania badań, może być zastosowana woda wodociągowa.

Skład betonowej mieszanki dobierany jest na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz laboratoryjnych, tak aby możliwie było otrzymanie betonu mającego oczekiwaną wytrzymałość, odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych (przykładowo o właściwej izolacyjności cieplnej, żaroodporności, kwasoodporności, wodoszczelności czy też ścieralności).

Biorąc pod uwagę ciężar właściwy, betony dzielimy na:

 • beton ciężki – mający ciężar objętościowy większy, aniżeli 2600 kg/m3. Wykonywany jest przy zastosowaniu specjalistycznych kruszyw, stosuje się go w roli osłon biologicznych celem osłabienia jonizującego promieniowania,
 • zwykły beton – mający ciężar objętościowy w przedziale od 2200 – 2600 kg/m3. Wykonuje się go przy zastosowaniu kruszyw łamanych i naturalnych. Jest stosowany celem wykonania elementów konstrukcyjnych żelbetowych i betonowych,
 • lekki beton – mający ciężar objętościowy do 1800 kg/m3. Wykonuje się go przy zastosowaniu lekkich kruszyw. Do tej kategorii zaliczają się także betony komórkowe, wytwarzane z cementu, środka pianotwórczego, wody i piasku. Betony lekkie znajdują swoje zastosowanie podczas wykonywania części stropowych średniowymiarowych i ściennych, jak i drobnowymiarowych (np. prefabrykowane nadproża i bloczki ścienne).
 •  i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).

Do betonów zaliczyć należy również tworzywa, które powstały z zapraw cementowych albo spulchnionych wapiennych przy pomocy środków pianotwórczych i gazotwórczych: pianogazosilikaty, pianobetony, autoklawizowane komórkowe betony.

Jak pozyskiwany jest beton?

Na początku należy scharakteryzować mieszankę betonową. Jak już wspomnieliśmy wyżej, składa się ona z kruszywa, wody, spoiwa i ewentualnie innych składników dodatkowych. Tego rodzaju betonowa mieszanka podlegać będzie procesowi twardnienia. Beton zaliczany jest do najczęściej stosowanych surowców budowlanych. Nierzadko, w użyciu, pozostaje powszechne nazewnictwo sztucznego kamienia. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż jego fizyczne właściwości są niemalże identyczne, jak a przypadku naturalnego kamienia.

Odmiany betonu

Beton jest dostarczany na place budowy za pomocą tak zwanej gruchy – nierzadko nazywanej zamiennie betonowozem. Tego rodzaju kompozyt odznacza się dużo niższą ceną. Rozróżnić można betony specjalistyczne, określane często jako wysokowartościowe; betony sprężone do prefabrykatów, na ogół będą nimi strunobetony, z uwagi na to, iż znaleźć można w ich wnętrzu stalowe struny i kable; są także betony szybko wiążące, które mają zastosowanie w hydrotechnicznym budownictwie.

Grucha i pompa do betonu

Grucha może zostać wyposażona w specjalną pompę do betonu. Jeżeli tak nie jest, pompa musi dojechać oddzielnie. Urządzenie to samodzielnie dostarcza mieszankę z betonowozu na miejsce docelowe. Nie trzeba zatem jej przewozić w taczkach. W gruszce mieści się na ogół około 9m3 betonu, co spokojnie wystarcza na strop domu o średnich wymiarach, schody wewnętrzne i wieniec. Beton mający gęstą konsystencję może być dowieziony samorozładownymi samochodami, czyli inaczej mówiąc popularnie nazywanymi wywrotkami.

Zastosowanie betonu na budowie

Na sam początek warto rozważyć kwestię dowiezienia mieszanki na nasz plac budowy. Sprawa może wydawać się dużo trudniejsza, kiedy teren budowy jest bardzo wąski i znaleźć można na nim różnorodne konstrukcje, które nie pozwalają na sprawne przejeżdżanie betonowozem i dostarczanie z jego użyciem betonu. W takim przypadku pomocne nierzadko są taczki, niemniej jednak ich używanie znacząco opóźnia czas dla prac budowlanych. W wypadku, kiedy obiekt budowy stanowią wysokie bloki, warto jest zaopatrzyć się wówczas w pompę do betonu, mającą wysięgnik. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, w której zawarta została mieszanka betonowa, zwykle zostaje wyposażona w pompę. Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy jej brakuje, wówczas na plac budowy dojeżdża pojazd dodatkowy wraz z pompą. Pojemność gruszki to zwykle 9 metrów sześciennych płynnego betonu.

Jakie klasy betonu można wyróżnić?

Generalnie rzecz biorąc przyjmuje się, iż decyzję na temat doboru klasy betonu, winien podejmować projektant albo też konstruktor. Niemniej jednak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu orientować się w typach betonów.

Zatem wyróżniamy:

 • klasę betonu C8/12,
 • klasę betonu C10/12,
 • klasę betonu C12/15,
 • klasę betonu C16/20,
 • klasę betonu C20/25,
 • klasę betonu C25/30,
 • beton wodoszczelny typu W4

Trzeba także mieć na uwadze wysokość kosztów, które czekają nas w związku z dowiezieniem betonu na miejsce budowy (cena zależna będzie w takim przypadku także od wysięgnika). Ponadto należy zdawać sobie sprawę, iż dostawca może ponieść karę finansową z tytułu nie dostarczenia materiału na czas.

Informacje na temat wytrzymałości betonu

Cechą wyróżniającą konkretny rodzaj betonu, będzie jego wytrzymałość i uodpornienie na ściskanie. Od tego zależeć będzie właśnie omawiana już wyżej klasa betonu. Rozróżnić można wiele różnych parametrów odnośnie wytrzymałości na proces ściskania. Wyróżnić należy przede wszystkim to, z czego składa się dokładnie omawiany beton. Mowa tutaj w szczególności o jakości zastosowanego do jego produkcji kruszywa i rodzaju uziarnienia. Ważna jest także ilość cementu w betonie, jak i dopuszczalne jego obciążanie. Oczywiście to wszystko ma spory wpływ na docelową cenę wybranego betonu.