1 metr – ile to cm?

metr ile to centymetrów

Bodaj od wieków, wiele osób prowadzi dyskusje na temat tego, czy długość ma znaczenie. W zależności od zaistniałych okoliczności i analizowanych obiektów, wnioski płynące z tak postawionego problemu mogą być skrajnie różne, w zależności od tego, czy dotyczy to konkretnego rozmiaru analizowanego elementu czy też ogólnie, samego faktu, iż to, ile dokładnie coś mierzy, jakiej jest długości, ma dla każdego z nas – ludzi, fundamentalne znaczenie.

Niezależnie od tego, w dzisiejszym świecie, w którym dokładność pomiaru robi ogromną różnicę, gdzie technologia poszła tak daleko do przodu, że teraz, z chirurgiczną niemal precyzją, można zmierzyć długość niemal każdego przedmiotu, każdej powierzchni czy nawet każdej istoty, miara ta jest istotnym parametrem, opisującym wiele otaczających nas rzeczy.

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez precyzyjnych pomiarów – gdy kupujemy ubrania, często dobieramy je do właściwych parametrów naszego wzrostu. Ale szczególnie istotne są precyzyjne pomiary w przypadku branży budowlano-remontowej – bez metrów i centymetrów trudno zrobić tu cokolwiek. Długości wyrażone w metrach są kluczowe, gdy dobieramy wyposażenie do naszego mieszkania albo gdy chcemy dowiedzieć się, czy nasz nowy samochód zmieści się do naszego garażu, tak bardzo dopasowanego do naszego poprzedniego pojazdu lub tez budujemy garaż pod wymiary naszego auta. W branży remontowo-budowlanej, niemal wszystkie niezbędne wymiary podawane są w metrach lub centymetrach. Warto znać więc właściwe zależności pomiędzy tymi dwoma parametrami.

Metr – podstawowa jednostka miary

Mówiąc o miarach, nie sposób nie wrócić pamięcią do szkolnych lat. Niezależnie od tego, jak dawno temu ukończyliśmy ostatnią szkolną klasę, niemal każdy z nas pamięta z lekcji fizyki i stwierdzenie nauczyciela lub nauczycielki, iż naczelnym parametrem, służącym do pomiarów długości na całym świecie, od północy globu, aż po jego południowe kresy, jest metr. To właśnie ta podstawowa jednostka długości w układzie SI, obejmującym wszystkie podstawowe, znormalizowane miary, używana jest do określenia długości i na jej podstawie powstają większe (jak np. dekametr, hektometr czy kilometr) lub mniejsze jednostki pochodne (tu warto wspomnieć chociażby o decymetrze, centymetrze czy milimetrze). Owych prefiksów jest kilkadziesiąt i dla osoby niezajmującej się matematyką czy fizyką, nie ma konieczności poznania ich wszystkich. Warto znać tylko te najważniejsze.

Jak przeliczyć 1 metr na mniejsze jednostki?

Aby dokonać transformacji długości podanej w metrach na pochodne jednostki mniejsze lub większe, nie są potrzebne szczególne zdolności matematyczne ani też specjalistyczne narzędzia. Oczywiście, można skorzystać z rozmaitych przeliczników lub kalkulatorów, jakie bez problemów znajdziemy w Internecie. Ale miejmy na uwadze fakt, iż nie zawsze mamy dostęp do urządzeń elektronicznych lub też do sieci internetowej. Opanowanie kilku prostych zasad sprawi, iż nigdy w życiu nie będziemy więcej się zastanawiali nad tym, 1 metr ile to cm, czy też ile metrów liczy sobie kilometr. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nawet nie będziemy musieli każdorazowo przeliczać tychże miar. Jeśli przyswoimy poniższe prawidła, prawdopodobnie będziemy mogli te jednostki transformować w sposób intuicyjny – będziemy doskonale wiedzieli, że pięćset metrów to pół kilometra czy też pięćset centymetrów to pięć metrów.

Z czego biorą się jednostki pochodne metra?

Elementem wspomnianego wcześniej układu SI – Międzynarodowego Układu Jednostek Miar, są nie tylko same jednostki, wchodzące w jego skład, ale również przedrostki, zwane też prefiksami, które stanowią o wielokrotności lub podwielokrotności danej jednostki – w tym przypadku metra – a więc większe lub mniejsze. Nazwy owych prefiksów najczęściej biorą swe źródło w języku greckim lub łacinie. Przykładowo, słowo deka to po grecku dziesięć. Stąd dekametr to 10 metrów. Jeśli chodzi o częściej stosowane wielokrotności metra, warto wspomnieć o tym, iż kilo, również wyraz pochodny z greki, oznacza tysiąc. Wobec tego, wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, iż kilometr to tysiąc metrów. Analogicznie sytuacja wygląda w odniesieniu do podwielokrotności metra. Przedrostek „decy”, biorący się od łacińskiego decimus, co oznacza dziesiąty, a więc jedna dziesiąta, co stanowi o tym, iż decymetr to jedna dziesiąta metra. Z kolei prefiks „centy” – od łacińskiego centum, czyli sto, oznacza jedną setną. Na tej zasadzie została stworzona chyba najważniejsza zależność, o jakiej musi pamiętać każdy, kto zajmuje się najprostszymi pomiarami niewielkich powierzchni. Jeden metr to sto centymetrów, zaś jeden centymetr to jedna setna metra.

Podstawowe zależności pomiędzy metrem a centymetrem :

1 metr = 100 centymetrów

1 centymetr = 0,01 metra

Jak zabrać się za transformacje podstawowej jednostki miary – metra?

Warto zapamiętać powyższe zależności by dokonywać prawidłowego przeliczenia długości. Można też oswoić z innymi popularnymi długościami, które często funkcjonują w naszym codziennym życiu, mając cały czas. z tyłu głowy, że 1 metr – ile to cm? Dokładnie 100 cm.

0,5 metra = 500 centymetrów

1,5 metra = 1 500 centymetrów

10 metrów = 1 000 centymetrów

100 metrów = 10 000 centymetrów

200 centymetrów = 2 metry

500 centymetrów = 5 metrów

1000 centymetrów = 10 metrów

Jeśli mamy do przeliczenia konkretną ilość centymetrów na metry, możemy pomnożyć to przez 0,01. Wtedy otrzymamy dokładny wynik pomiaru wyrażony w metrach. Podobnież, możemy podzielić ilość centymetrów przez 100 i również otrzymamy wynik w metrach. Choć wydaje się to skomplikowane, bez wątpienia, jesteśmy w stanie obliczyć to w głowach, gdyż cała trudność takich działań sprowadza się do przestawienia przecinka w odpowiednie miejsce.

1 metr ile to cm – podsumowanie

Podsumowując powyższe fakty, warto zwrócić uwagę, iż przeliczenie metrów na centymetry, jak również centymetrów na metry, nie jest specjalnie trudne. Wymaga to jedynie opanowania podstawowych zależności, o jakich była mowa w tym tekście. Owa zdolność może ułatwić każdemu życie, gdyż każdy z nas ma w codziennym życiu styczność z różnymi miarami – nie zawsze przecież wyrażonymi w metrach. Tylko sprawne opanowanie przeliczników i wyobraźnia pozwala nam, niezależnie od parametrów, zachować świadomość, z jak dużym przedmiotem, powierzchnią czy odległością mamy do czynienia. Zwłaszcza, gdy potrzebujemy na już podjąć decyzję, ile metrów danego potrzebujemy, jak szerokie (w centymetrach) jest okno w naszym salonie.